Veřejná zakázka: KLATOVY - RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 218
Systémové číslo: P23V00000034
Evidenční číslo zadavatele: 36/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-057019
Datum zahájení: 12.12.2023
Nabídku podat do: 01.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KLATOVY - RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem stavby je vybudování dočasné akumulace odlehčených odpadních vod v navrhované dešťové retenční nádrži (IO 01-1) umístěné na stávajícím jednotném systému kanalizace města Klatov. Účelem retenční nádrže je transformace přívalové vlny zředěných odpadních vod, které budou v nádrži akumulovány a následně čerpány do přítoku na ČOV v době její hydraulické rezervy. Navržený objem retenční nádrže 6 000 m3 vychází z Generelu odvodnění města Klatov a z hydrotechnických výpočtů.
Součástí stavby je dále areálový kabelový rozvod (IO 01-2), areálový rozvod vody (IO 01-3), terénní a sadové úpravy (SO 01-4) a oplocení retenční nádrže (SO 01-5). Stavební záměr dále obsahuje elektropřípojku (IO 02), vodovodní přípojku (IO 09) a také vybudování přívodních stok do RN (IO 05, IO 06 a IO 07), z nových odlehčovacích komor OK A a OK B (IO 04, IO 06), umístěných poblíž rušených stávajících OK.
Čerpané odpadní vody budou odváděny potrubím do sběrače B (IO 08). V prostoru výstavby retenční nádrže, souvisejících stok a dalších objektů bude po dobu stavby zcela zrušena stávající obslužná komunikace, která bude po dokončení stavebních prací obnovena a nově bude vybudována odbočka do areálu RN (IO 10).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 267 157 208 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: město Klatovy
 • IČO: 00255661
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 62
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky