Veřejné zakázky města Klatov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Klatovy
IČO: 00255661
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy - II.
podlimitní Hodnocení 12.08.2019 12.09.2019 10:00
Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765
podlimitní Hodnocení 01.08.2019 10.09.2019 10:00
Černá věž – požárně bezpečnostní řešení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 12.08.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech
podlimitní Hodnocení 19.06.2019 15.07.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391-393/III, Klatovy
podlimitní Vyhodnoceno 19.06.2019 13.08.2019 10:00
Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy
podlimitní Hodnocení 19.06.2019 16.07.2019 10:00
Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech II.
nadlimitní Hodnocení 16.05.2019 21.06.2019 13:00
Provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy (koncese)
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 08.04.2019 13.05.2019 12:00
Provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy
nadlimitní Zadávání VZ 08.04.2019 13.05.2019 12:00
všechny zakázky