Veřejné zakázky města Klatov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Klatovy
IČO: 00255661
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná - čerpací stanice
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2023 10.01.2024 10:00
Dodávka vybavení - Revitalizace Městské knihovny Klatovy
podlimitní Hodnocení 19.10.2023 24.11.2023 10:00
Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národnních mučedníků - Ječná
podlimitní Hodnocení 18.10.2023 07.11.2023 10:00
Klatovy - cyklostezka Luby - Sobětice
podlimitní Hodnocení 18.10.2023 07.11.2023 10:00
Instalace FVE - Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 11.07.2023 12.09.2023 10:00
Instalace FVE - Městské kulturní středisko Klatovy
nadlimitní Vyhodnoceno 11.07.2023 12.09.2023 10:00
"JOSEFINUM" - adaptace jezuitského semináře
nadlimitní Hodnocení 14.04.2023 20.11.2023 12:00
všechny zakázky