Veřejné zakázky města Klatov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Klatovy
IČO: 00255661
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Klatovech - adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2024 31.07.2024 10:00
Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. etapy skládky TKO Štěpánovice
podlimitní Hodnocení 29.05.2024 20.06.2024 10:00
Areál městských lázní - objekt občerstvení u plaveckého bazénu, zázemí a wc pod terasou velkého bazénu, nová přepadová jímka s napojením na novou technologii plaveckého bazénu - I. ETAPA, oprava plaveckého bazénu
podlimitní Vyhodnoceno 02.05.2024 05.06.2024 10:00
všechny zakázky