Veřejné zakázky města Klatov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Klatovy
IČO: 00255661
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova
nadlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 23.04.2019 10:15
Vybavení základních škol v Klatovech: IT vybavení - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova
nadlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 23.04.2019 10:00
Vybavení základních škol v Klatovech: Stavební úpravy - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.03.2019 20.03.2019 10:30
Vybavení základních škol v Klatovech: Vybavení do keramické dílny - ZŠ Plánická
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.03.2019 20.03.2019 10:15
Vybavení základních škol v Klatovech: Nábytek - ZŠ Čapkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.03.2019 20.03.2019 10:00
Vodovod a kanalizace – Dehtín
podlimitní Hodnocení 13.02.2019 07.03.2019 10:00
Klatovy – Kollárova ulice
podlimitní Hodnocení 13.02.2019 05.03.2019 10:00
všechny zakázky