Veřejná zakázka: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a sanace kanalizace v Klatovech 2024, 2. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 234
Systémové číslo: P24V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 14/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.02.2024
Nabídku podat do: 11.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a sanace kanalizace v Klatovech 2024, 2. část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
MK Kepkova (úsek M. Gorkého – Korálkova/Měchurova) – oprava povrchu komunikace a chodníků, včetně výměny stožárů a svítidel veř. osvětlení v koordinaci s výměnou vodovodu;
MK Na Rozhrání – oprava povrchu komunikace včetně parkoviště v úseku ulice K letišti po vjezd do areálu STK Mara;
Nádražní ulice – oprava povrchu levostranného chodníku ve směru k nádraží ČD úseku Dukelská – Nádražní/Franty Šumavského;
Tajanov u Tupadel – zpevnění odstavné plochy u hřiště z polovegetačních tvárnic včetně odstranění bývalé betonové zemědělské váhy pod terénem.
Předmětem plnění je dále realizace stavebních prací pro akci: „Klatovy – Kepkova ulice – výměna vodovodu“, ve které je obsažena i sanace kanalizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 301 305 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: město Klatovy
 • IČO: 00255661
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 62
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy