Veřejná zakázka: Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná - čerpací stanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 217
Systémové číslo: P23V00000033
Evidenční číslo zadavatele: 35/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.12.2023
Nabídku podat do: 18.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná - čerpací stanice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je výstavba smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél silnice I/22 v Puškinově ulici v Klatovech v úseku mezi ul. Ječná až za čerpací stanici (RobinOil). Celková délka stezky činí 460,95 m, základní šířka 3,0 m. V rámci stavby dojde k posunu stávajícího začátku a konce obce. V části stezky (v místě polnosti) bude provedena sanace, pro odvodnění komunikace a vjezdů na pozemky, dojde k vybudování uličních vpustí a dešťové kanalizace v délce 45,5 m. Bude provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, v rámci které dojde i k částečné přeložce.
Součástí akce je i novostavba splaškové kanalizace, kdy budou řešeny i nové přípojky tlakové kanalizace zakončeny za hranicemi pozemků připojovaných nemovitostí (Domovní ČS nejsou součástí této PD). Dále pak rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu (183,0 m) a zcela novou stavbu (177,0 m, jako příprava pro budoucí napojení lokality RD).
Stavba bude provedena v koordinaci s výstavbou akce „I/27 Klatovy, přeložka – 1. stavba“, přeložkou a prodloužením kabelu CETIN (investor CETIN) a přeložkou kabelu ČEZ (investor ČEZ).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 969 769 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: město Klatovy
 • IČO: 00255661
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 62
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky