Veřejná zakázka: Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek lávka u obchvatu na HD předměstí - rozcestí Čínov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 220
Systémové číslo: P24V00000002
Evidenční číslo zadavatele: 2/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-009843
Datum zahájení: 10.01.2024
Nabídku podat do: 29.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek lávka u obchvatu na HD předměstí - rozcestí Čínov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je výstavba stezky pro chodce a cyklisty v historické trase polní cesty. Stezka je navržena o šířce zpevnění 2,5 m + nezpevněné krajnice 2 x 0,25 m v délce 542 m.
Součástí je výsadba nových stromů tvořících částečnou alej. Podél cesty budou umístěny lavičky pro odpočinek chodců a cyklistů. Cesta bude tvořena skladbou ze štěrku umožňující částečný vsak v ploše stezky, zbylá voda bude vsakována v okolním terénu. Kryt bude proveden z mechanicky zpevněného kameniva. V rámci stavby se provede dopravní značení C9a,b ve směru od Čínova. Ve směru od Klatov bude toto značení součástí navazující stavby „Most pro pěší a cyklisty – km 4,0 hlavní trasy“, tj. SO 210-1 v rámci akce „I/27 Klatovy přeložka 1. stavba“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 819 197 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: město Klatovy
 • IČO: 00255661
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 62
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky