Veřejná zakázka: Projektová dokumentace k dílu: "JOSEFINUM" - adaptace jezuitského semináře

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 230
Systémové číslo: P24V00000012
Evidenční číslo zadavatele: 8/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.02.2024
Nabídku podat do: 28.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace k dílu: "JOSEFINUM" - adaptace jezuitského semináře
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace v souladu se Standardy služeb architekta ČKA.

FS 1 Příprava projektu včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů
FS 2 Návrh stavby - dopracování soutěžního návrhu do podrobnosti architektonické studie
FS 3+4 Projekt pro společné územní a stavební řízení – včetně obstaravatelské činnosti – fáze služby F3+F4
FS 5 Projekt pro provádění stavby
FS 6 Soupis prací a dodávek, s výkazem výměr včetně oceněných rozpočtů
FS 7 Autorský dozor projektanta (AD) a autorský dohled nad realizační dokumentací dodavatele a dále služeb a speciálních odborných činností spojených s plněním veřejné zakázky jako jsou obstaravatelská (inženýrská) činnost, součinnost se zadavatelem při odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do užívání.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Jednací řízení je vedeno v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na soutěž, podle jejíchž soutěžních podmínek měl zadavatel v úmyslu veřejnou zakázku zadat vybranému účastníkovi soutěže o návrh.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: město Klatovy
 • IČO: 00255661
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 62
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky