Veřejná zakázka: Klatovy - cyklostezka Luby - Sobětice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 215
Systémové číslo: P23V00000031
Evidenční číslo zadavatele: 32/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-002188
Datum zahájení: 18.10.2023
Nabídku podat do: 07.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Klatovy - cyklostezka Luby - Sobětice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění v SO 101 – v západní části proběhne rekonstrukce stávající účelové komunikace v délce 0,10756 km. Ta je vedena od komunikace propojující Luby a Sobětice k domu Luby čp. 169. Je vedena v úrovni terénu o šíři 3 m. Povrch komunikace je z asfaltobetonu.
Část stavby mezi staničením 0,10756 km a 0,92193 km je novostavba stezky pro chodce a cyklisty o šíři 3 m s povrchem z asfaltobetonu.
Mezi staničením 0,14485 km a 0,19222 km je stezka vedena v podjezdu pod přeložkou komunikace I/27. Tento úsek je součástí SO 206 – most na silnici I/27 přes biokoridor v obci Luby-km 5,477 hlavní trasy, stavba I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba, se kterou bude stavba cyklostezky zkoordinována. Plochy luk nacházející se jižně i severně od stezky budou odvodněny do příkopů, které jsou vedeny po obou stranách stezky. Severní příkop je napojen do stávajícího koryta vodního toku. Jižní příkop se napojuje do příkopu, který bude veden podél náspu přeložky I/27 a následně propustkem do vodního toku.
SO 102 – je novostavba dočasné staveništní komunikace v délce 0,14361 km. Bude sloužit pro příjezd a odjezd vozidel stavby SO 101. Komunikace je navržena z betonových panelů a je vedena v úrovni terénu. Po dokončení stavby SO 101 bude tato komunikace rozebrána a prostor bude rekultivován do původní podoby.
Stavba bude probíhat v koordinaci se stavbou „I/27 Klatovy – přeložka, 1. Stavba“,
objekt SO 206 a objekt SO 108 – přeložka místní komunikace Luby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 596 469 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: město Klatovy
 • IČO: 00255661
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 62
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky