Veřejné zakázky města Klatov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Klatovy
IČO: 00255661
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technika pro letní a zimní komunální údržbu
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2024 22.04.2024 10:00
Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2024 19.04.2024 10:00
Obnova fasády č. p. 122, Klatovy - 2. část
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2024 08.04.2024 10:00
Oprava povrchu komunikací a výměna vodovodu v Klatovech 2024, 3. část
podlimitní Hodnocení 05.03.2024 22.03.2024 10:00
Kuchyňské linky včetně základních spotřebičů - bytový dům Na Bělidle 363/IV, Klatovy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2024 07.03.2024 10:00
Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory v Klatovech
nadlimitní Hodnocení 21.02.2024 28.03.2024 10:00
Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a sanace kanalizace v Klatovech 2024, 2. část
podlimitní Vyhodnoceno 21.02.2024 11.03.2024 10:00
Projektová dokumentace k dílu: "JOSEFINUM" - adaptace jezuitského semináře
nadlimitní V jednání 16.02.2024 02.04.2024 10:00
Rekonstrukce kuchyně MŠ Studentská, Klatovy
nadlimitní Hodnocení 07.02.2024 14.03.2024 10:00
KLATOVY - RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV
nadlimitní Hodnocení 12.12.2023 01.03.2024 10:00
všechny zakázky